Jakość

Warunkiem przyjęcia się drzewa na nowym miejscu jest bardzo dobra jakość zarówno jego nadziemnej, jak i podziemnej części. Kluczową rolę odgrywa przy tym zwarta, dobrze przerośnięta korzeniami bryła korzeniowa. W Szkółkach Van den Berk drzewa są regularnie przesadzane, co stymuluje je do wypuszczania nowych korzeni włosowatych, a w efekcie do wytworzenia silnie rozgałęzionego systemu korzeniowego. Do wykopywania i przesadzania dużych drzew Szkółki Van den Berk skonstruowały we własnym zakresie wykopywarkę mamutową. Za jej pomocą można wycinać bryły korzeniowe o średnicy do 250 cm, co pozwala zachować odpowiednie proporcje między nadziemną a podziemną częścią rośliny także w przypadku dużych drzew.

Równomierna korona
Intensywne cięcia formujące zapewniają równomiernie wykształconą koronę. Drzewa ze Szkółek Van den Berk słyną ze swoich gęsto rozgałęzionych koron z wyraźnymi konarami. To korony stanowiące solidną podstawę do przyszłego rozwoju. Drzewa mogą wyrosnąć na piękne dorosłe egzemplarze i w przyszłości nie będą sprawiać wielu problemów. W przypadku dużych rozmiarów drzew ostateczny kształt korony powstaje w przeważającej mierze już w szkółce. Te drzewa wymagają na nowym miejscu mniej cięć pielęgnacyjnych i podtrzymujących. Nie tylko oszczędza to koszty, ale także sprawia, że drzewa są mniej zależne od jakości i częstotliwości przycinania.
Prosimy o chwilę cierpliwości.